Deelnemen aan Hampshire Hotels

Join Hampshire Hotels

Hedendaags is Hampshire een familie. Géén franchise keten, coöperatie of vereniging, maar een groep horeca ondernemers die verbonden is door hun passie voor het vak als hotelier.

Als lid van deze familie behoud ieder zijn eigen identiteit en kunnen wij profiteren van elkaar en profiteren als één gezamelijke familie. 

Voordelen

  • Zeer gunstige inkoopvoorwaarden.
  • Gezamenlijke professionele website met doorlink naar uw eigen website en/of booking engine.
  • Minimaal 3x per jaar delen we kennis met elkaar middels fysieke bijeenkomsten.

Neem contact met ons op